Sorbact® Absorption

Bakterie- och svampbindande sårförband

Minskar den mikrobiella belastningen i måttligt till rikligt vätskande sår

Sorbact® Absorption är ett bakterie- och svampbindande sårförband, baserad på Sorbact® Technology. Förbandet består av ett DACC™-impregnerat Sorbact® sårkontaktlager i kombination med en absorberande kärna, som absorberar och håller kvar exsudat. Sorbact® Absorption förebygger och behandlar sårinfektioner1,2 och underlättar sårläkningsprocessen.

Avsedd användning

Sorbact® Absorption är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade måttligt till rikligt vätskande sår, såsom operationssår, traumasår, trycksår, diabetiska fotsår och bensår. Sorbact® Absorption kan användas på ytliga sår.

 

Mängd sårvätska

Måttligt Rikligt

Sårdjup

Ytligt

Infektionsfas

Infektionsprevention Infektionsbehandling

Sårtyp

Rent Koloniserat/infekterat Ytligt

Bruksanvisning

play Sorbact Absorption Dressing product, how to use, video preview Se film
Tweezers hold a compress on a blurred background.

Steg 1

Förbered såret och den omgivande huden i enlighet med lokal klinisk praxis.

Showing Sorbact Absorption Dressing product range. 3 different sizes and shapes.

Steg 2

Välj lämplig förbandsstorlek för såret. Förbandet bör överlappa sårkanterna med minst 2 cm. Klipp inte i förbandet.

Two illustrated hands instructing how to open a Sorbact superabsorbent dressing package.

Steg 3

Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.

An illustration of Sorbact absorption dressing over a wound.

Steg 4

Applicera förbandet. Se till att det grönakontaktlagret kommer i direktkontakt med hela sårytan för att möjliggöra för mikroorganismer att binda till förbandet.

An illustrated leg and a hand holding a dressing around its ankle.

Steg 5

Fäst med ett elastiskt bandage eller hudvänlig tejp.

Illustration of changing a sorbact dressing with a blurred wound in the background.

Steg 6

Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar. Om förbandet fastnar i såret kan det fuktas för att underlätta avlägsnandet och undvika att sårläkningen störs.

Sorbact® Absorption kan användas i samband med kompressionsbehandling.

Sorbact® Absorption är MRI-säker. Ta bort Sorbact® Absorption före strålbehandling. Ett nytt förband kan appliceras efter behandlingen.

För detaljerad produktinformation, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar läs gällande bruksanvisning (IFU) före användning.

Produktsortiment

Storlek St./frp. Art. nr.
7 x 9 cm 10 98226-10
10 x 10 cm 10 98225
10 x 20 cm 10 98223

Dokumentation

Bruksanvisning

Information på bipacksedel

Vad är en bipacksedel?
En bipacksedel är ett officiellt dokument som sammanfattande beskriver en medicinteknisk produkts egenskaper, hur det verkar och hur det skall användas. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar använda produkten.

Varför ser inte bipacksedeln i förpackningen likadan ut som den på hemsidan?
När en bipacksedel skrivs om dröjer det en tid innan alla gamla förpackningar hunnit ta slut på lager och ersatts med nya. På hemsidan publiceras däremot den nya bipacksedeln omedelbart, så här kan du vara säker på att du alltid hittar den senaste informationen om din produkt.

Studier

 • An evaluation of the efficacy of Cutimed Sorbact in different types of non-healing wounds

  Hampton S. 2007
  Wounds UK. 3(4):113-119.
 • An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management

  Kammerlander G et al. 2008
  Wounds UK. 4(2):10-18.
 • Use of DACC-coated dressings in diabetic foot ulcers: A case series

  Haycocks S & Chadwick P. 2011
  Diabet Foot J. 14(3):133-137.

Referenser

1.Stanirowski PJ et al. Randomized controlled trial evaluating dialkylcarbamoyl chloride impregnated dressings for the prevention of surgical site infections in adult women undergoing cesarean section. Surg Infect (Larchmt). 2016;17:427-435.
2.Kammerlander G et al. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. Wounds UK. 2008;4:10-18.

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.