Sorbact® Compress
I samband med NPWT

Bakterie- och svampbindande sårförband

Minskar den mikrobiella belastningen i ytliga och djupa sår

Sorbact® Compress är ett DACC™-impregnerat, icke-absorberande bakterie- och svampbindande sårkontaktlager, baserat på Sorbact® Technology, som låter sårvätska passera igenom till ett sekundärförband. Sorbact® Compress kan även användas i samband med NPWT-behandling1 som sårkontaktlager eller som sårfyllare. Sorbact® Compress förebygger och behandlar sårinfektioner2,3 och underlättar sårläkningsprocessen

Avsedd användning

Sorbact® Compress är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade vätskande sår, såsom operationssår, traumasår, trycksår, diabetiska fotsår och bensår. Sorbact® Compress kan användas på både ytliga och djupa sår.

Läs om Sorbact® Compress vid användning av andra typer av sår

Sårdjup

Ytligt + Djupt

Infektionsfas

Infektionsprevention Infektionsbehandling

Sårtyp

Rent Koloniserat/infekterat Ytligt Kavitet NPWT

Bruksanvisning

Tweezers hold a compress on a blurred background.

Steg 1

Förbered såret och den omgivande huden i enlighet med lokal klinisk praxis.

Steg 2

Välj lämplig förbandsstorlek för såret. Förbandet kan vecklas ut till lämplig storlek och får överlappa sårkanterna om så krävs.

Two illustrated hands instructing how to open a Sorbact compress package.

Steg 3

Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.

An illustrated scissors on a blurred background.

Steg 4

Använd aseptisk teknik om förbandet klipps. Riv inte isär förbandet. Kassera oanvänt förband.

Steg 5

Applicera förbandet. Se till att förbandet kommer i direktkontakt med hela sårytan, för att möjliggöra för mikroorganismer att binda till förbandet. Vid djupa sår, veckla ut och fluffa upp ett eller flera förband och fyll såret. Undvik att packa tätt.

Steg 5

Förbandet kan också användas som sårkontaktlager.

Steg 6

Om mer än del av förbandet används, kontrollera att alla delar är i direkt kontakt med varandra för att säkerställa en jämn fördelning av undertrycket. Räkna hur många förbands som använts och anteckna antalet i patientens journaler.

Steg 7

Följ instruktionerna för användning av NPWT-systemet.

För detaljerad produktinformation, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar läs gällande bruksanvisning (IFU) före användning.

Produktsortiment

Storlek St./frp. Art. nr.
4 x 6 cm 40 98128
7 x 9 cm 40 98125
10 x 100 cm 10 98124

Dokumentation

Bruksanvisning

Information på bipacksedel

Vad är en bipacksedel?
En bipacksedel är ett officiellt dokument som sammanfattande beskriver en medicinteknisk produkts egenskaper, hur det verkar och hur det skall användas. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar använda produkten.

Varför ser inte bipacksedeln i förpackningen likadan ut som den på hemsidan?
När en bipacksedel skrivs om dröjer det en tid innan alla gamla förpackningar hunnit ta slut på lager och ersatts med nya. På hemsidan publiceras däremot den nya bipacksedeln omedelbart, så här kan du vara säker på att du alltid hittar den senaste informationen om din produkt.

Studier

 • Bacteria and fungus binding mesh in negative pressure wound therapy

  Malmsjö M et al. 2012
  EWMA Journal. 12(3):27-31.
 • Comparison of bacteria and fungus‐binding mesh, foam and gauze as fillers in negative pressure...

  Malmsjö M et al. 2012
  Int Wound J. 10(5):597-605.
 • Panbacterial real-time PCR to evaluate bacterial burden in chronic wounds treated with Cutimed...

  Gentili V et al. 2012
  Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 31(7):1523-1529.
 • The use of DACC-coated dressings for the treatment of infected, complex abdominal wounds

  Bullough L et al. 2012
  Wounds UK. 8(4):102-109.

Posters

 • Bacteria and fungi binding mesh used as a NPWT wound filler for managing Pseudomonas aeruginos...

  Ottosson C & Fagerdahl AM. 2014

Referenser

1.Malmsjö M et al. Comparison of bacteria and fungus-binding mesh, foam and gauze as fillers in negative pressure wound therapy – pressure transduction, wound edge contraction, microvascular blood flow and fluid retention. Int Wound J. 2012;10:597-605.link
2.Stanirowski PJ et al. Randomized controlled trial evaluating dialkylcarbamoyl chloride impregnated dressings for the prevention of surgical site infections in adult women undergoing cesarean section. Surg Infect (Larchmt). 2016;17:427-435.link
3.Kammerlander G et al. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. Wounds UK. 2008;4:10-18.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.