Svampinfektion i hudveck

Behandla svampinfektion i hudveck

Under ogynnsamma förhållanden kan svampinfektion (intertrigo) utvecklas i fuktiga hudveck såsom i bukveck, under bröst och mellan fingrar och tår. Vanliga symtom är rodnad, fjällande hud, klåda och blåsor.1 Även dålig lukt kan förekomma.

Riskfaktorer för utveckling av svampinfektion (intertrigo) i hudveck är antibiotikabehandling, fetma, tillstånd förknippade med nedsatt immunförsvar samt varma och fuktiga miljöer.

Apply sorbact ribbon gauze to illustrated wounds

Sorbact® – det enkla sättet att behandla svampinfektion i hudveck

Den vanligaste behandlingsstrategin är svampdödande krämer och salvor för utvärtes bruk. De lämnar kvar feta och kladdiga rester på huden som kan orsaka irritation och andra biverkningar, dessutom finns det risk för resistensutveckling. Sorbact® Ribbon Gauze erbjuder en enkel och säker lösning för behandling av svampinfektion (intertrigo) i hudveck. Inga krämer eller salvor behövs.

Klinisk evidens

Mer än 30 års klinisk erfarenhet har visat att Sorbact® Ribbon Gauze är effektiv, väl tolererad och enkel att använda vid behandling av svampinfektion (intertrigo) i hudveck.2, 3

Marknadsundersökning

Sorbact® är ett bra alternativ till svampdödande krämer och salvor

I en klinisk marknadsundersökning deltog vårdpersonal från 24 vårdenheter. Användarna upplevde att Sorbact® Ribbon Gauze hade bra effekt, var lätt att använda och var ett bra alternativ till topikala svampdödande.3

Publiserad studie

Sorbact® behandlar svampinfektioner mellan tårna på diabetiska fötter

I en publicerad studie uppvisade 75 % av diabetiker med svampinfektioner mellan tårna läkning eller förbättring inom 10 dagar. Inga biverkningar registrerades.2

N=20

Läs studie
Sorbact Surgical Dressing applied on a patient with fungal infection in skin fold
Fallbeskrivning

Svampinfektion i hudveck hos en patient med diarré

En 81-årig man med en intertriginös svampinfektion med utbredning i analfåra, skrotum och lårens insida efter en tarminfektion som behandlats med vankomycin. Frekvent lös avföring försvårar hanteringen av infektionen och ett försök att behandla med svampdödande kräm under två veckor för att häva infektionen misslyckades. Försämring och nedbrytning av huden ledde till betydande obehag för patienten och en annan behandlingsmetod behövdes.4

Läs poster

Sorbact® Ribbon Gauze

Sorbact® Ribbon Gauze erbjuder en enkel och säker lösning för behandling av svampinfektion (intertrigo) i hudveck. Inga krämer eller salvor behövs.

Sorbact® Ribbon Gauze behandlar svampinfektion (intertrigo) i hudveck genom att minska mängden mikroorganismer.

Inga mekanismer för bakteriell eller fungal resistens finns beskrivna med Sorbact®.

Eftersom inga aktiva ämnen frisätts till huden är det säkert att använda Sorbact® Ribbon Gauze även till nyfödda barn5 och gravida eller ammande kvinnor.

Läs mer om Sorbact® Ribbon Gauze

Referenser

1.Martinez-Rossi NM, Peres NT, et al. 2008. Antifungal resistance mechanisms in dermatophytes. Mycopathologia. 166(5-6):369-383. link
2.Johansson A, Ljungh Å, et al. 2009. Open study on the topical treatment of interdigital fungal infections in diabetic patients. J Wound Care. 18(11):470, 472-473. link
3.Data on file. ABIGO Medical.
4.Utzon Schott C. 2013. Management of a fungal infection using a bacteria and fungi binding dressing. Glostrup Hospital, Denmark.
5.Data on file. ABIGO Medical.

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.