Utmaningen

Sår oavsett etiologi är en utmaning både för patienten, vårdpersonal samt hälso- och sjukvårdssystemet. Korrekt behandling redan från början kan vara avgörande för slutresultatet. Ny forskning måste beaktas i såväl lokal sårbehandling som i övergripande sårbehandlingsstrategier.

A nurse cleaning an infected wound on a leg
Mikrobiell belastning i sår

Ta kontroll över mikroorganismerna

Sårläkning är en biologisk process som består av en serie programmerade faser. Förhöjda nivåer av mikroorganismer försämrar processen och leder till ökad risk för sårinfektioner och fördröjd sårläkning.

Läs mer
A woman sitting on a bed with one leg as a faded illustrated silhouette
Kostnaden

När såret väl är infekterat är det för sent att förebygga

Människor som lider av kroniska sår eller komplikationer från akuta sår påverkas på flera olika sätt. Smärta, ångest och depression har rapporterats liksom upplevd försämrad livskvalitet på grund av förbandsbyte. Besvärande symtom, t.ex. sårsekretion och lukt kan leda till isolering. I en del fall kan ekonomin bli belastad pga. sjukskrivning, resekostnader samt merkostnader förknippat med omläggningar.

Läs mer
Antimikrobiell resistens

Låt oss vara ärliga, vi är alltför beroende av antibiotika

Antibiotika har förändrat arbetet inom sjukvården och räddat miljontals liv. Vi är nu i snabb takt på väg mot en postantibiotisk era där vanliga infektioner och mindre skador återigen kan vara dödliga. För att förhindra spridning av antimikrobiellt resistenta bakterier krävs en betydande minskning av antibiotika inom sårbehandling.1

Läs mer

Referenser

1.Lipsky BA, Dryden M, et al. 2016. Antimicrobial stewardship in wound care: a Position Paper from the British Society for Antimicrobial Chemotherapy and European Wound Management Association. J Antimicrob Chemother. 71(11):3026-3035.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.