Utmaningen

Sår av olika etiologier innebär en utmaning för patienten, vårdpersonal och sjukvården. En korrekt behandling redan från början kan innebära en avgörande skillnad för resultatet, och ny forskning måste beaktas vid sårbehandling lokalt såväl som vid övergripande sårvårdsstrategier.

A nurse cleaning an infected wound on a leg
Mikrobiell belastning i sår

Ta kontroll över mikroorganismerna

Sårläkning är en biologisk process som består av en serie programmerade faser. Förhöjda nivåer av mikroorganismer försämrar processen och leder till ökad risk för sårinfektioner och fördröjd sårläkning.

Läs mer
A woman sitting on a bed with one leg as a faded illustrated silhouette
Kostnaden

När såret väl är infekterat är det för sent att förebygga

Människor som lider av kroniska sår eller komplikationer från akuta sår påverkas på flera olika sätt. Smärta, ångest och depression har rapporterats liksom upplevd försämrad livskvalitet på grund av förbandsbyte. Besvärande symtom, t.ex. sårsekretion och lukt kan leda till isolering. I en del fall kan ekonomin bli belastad pga. sjukskrivning, resekostnader samt merkostnader förknippat med omläggningar.

Läs mer
Infant in hospital environment
Antibiotikaresistens

Låt oss vara ärliga, vi är alltför beroende av antibiotika

Antibiotika har förändrat arbetet inom sjukvården och räddat miljontals liv. Vi är nu i snabb takt på väg mot en postantibiotisk era där vanliga infektioner och mindre skador återigen kan vara dödliga. Uppskattningsvis dör redan 700 000 människor varje år till följd av antibiotikaresistens.1, 2 Redan nu hamnar läkare i situationer där det inte finns effektiva behandlingar att tillgå på grund av resistenta bakterier. Ett nytt sätt att hantera infektioner och deras följdeffekter krävs.

Läs mer

Referenser

1.WHO. 2016. Stop antimicrobial resistance now. World Health Organization.link
2.WHO. 2020. Antibiotic resistance. World Health Organization. Fact sheet.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.