Fördelar med Sorbact®

Effektiv sårläkning

Säkert och effektivt avlägsnande av bakterier minskar den mikrobiella belastningen i sår, vilket underlättar sårläkning. Det har också påvisats att Sorbact® har hög cellkompatibilitet och att vitaliteten inte minskar hos keratinocyter och fibroblaster. Dessutom är cellernas vidhäftning till förbandsytan låg, vilket ökar säkerheten gentemot vävnader.

Inga kontraindikationer och en låg risk för allergier

Minskar mikrobiell belastning i sår1, 2

Omedelbar effekt3

Ingen förväntad utveckling av resistens hos bakterier eller svamp

Ingen frisättning av aktiva ämnen till såret4

Lämpar sig för långvarig behandling

Bidrar inte till bakteriell frisättning av endotoxiner5

Binder både vanliga mikroorganismer som finns i såret och multiresistenta bakterier

Vanliga mikroorganismer i sår som t.ex. Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa och Candida albicans, binder till Sorbact®-förbandets unika yta.* Sorbact® binder även resistenta bakterier såsom MRSA (meticillin-resistent Staphylococcus aureus)6, VRE (Vancomycin-resistant Enterococcus) och verkar även mot svamp.

*In vitro data

Ingen känd antimikrobiell resistens

Med verkningsmekanismen hos Sorbact®, till skillnad från vissa antimikrobiella ämnen som dödar mikrober, förväntas inte bakterier eller svamp utveckla resistens. Sorbact® kan användas under en längre tid.

Underlättar sårläkning

Förhöjda nivåer av mikroorganismer leder till ökad infektionsrisk och fördröjd sårläkning. Sorbact® reducerar mängden mikroorganismer på ett säkert sätt och förbättrar därmed förutsättningarna för såret att läka.

Sorbact® kan användas för att förebygga och behandla sårinfektioner och vid behov användas tillsammans med systemisk antibiotikabehandling.

Referenser

1.Gentili V, Gianesini S, et al. 2012. Panbacterial real-time PCR to evaluate bacterial burden in chronic wounds treated with Cutimed Sorbact. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 31(7):1523-1529link
2.Mosti G, Magliaro A, et al. 2015. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 24(3):121-122, 124-127.link
3.Data on file, a. ABIGO Medical
4.Data on file, b. ABIGO Medical
5.Budi Susilo Y and Husmark J. DACC coated wound dressing and endotoxin: Investigation on binding ability and effect on endotoxin release from gram-negative bacteria. EWMA 2019. 2019;EP167.
6.Ronner AC, Curtin J, et al. 2014. Adhesion of meticillin-resistant Staphylococcus aureus to DACC-coated dressings. J Wound Care. 23(10):484, 486-488. link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.