Välkommen till sorbact.se

Välj sortiment:

Sorbact® för vårdpersonal Sorbact® för egenvård Sorbact® för djurvård

Kraftfull
– ändå skonsam

Sorbact® mot sårinfektioner

Varför Sorbact®?

Baserat på naturliga processer och fysiska interaktioner, avlägsnar Sorbact® bakterier på ett säkert sätt som förebygger och behandlar infektion utan att frisätta aktiva ämnen i såret. Gör ett bra val för dina patienter.

Utmaningen

Sår av olika etiologier innebär en utmaning för patienten, vårdpersonal och sjukvården. En korrekt behandling redan från början kan innebära en avgörande skillnad för resultatet.

Läs mer

Varför Sorbact®?

När bakterier dör frisläpps endotoxiner från de döda cellerna, dessa cellrester finns sedan kvar i såret. Till skillnad från antimikrobiella förband, som aktivt dödar bakterier, avlägsnar Sorbact® bakterier genom att irreversibelt binda dem till sin yta, vilket minskar den mikrobiella belastningen och underlättar sårläkningen.

Läs mer
illustration showing a wound, Sorbact Superabsorbent and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface
Användningsområde

Sorbact® för alla typer av sår – i alla stadier – redan från start

Evidens

Bevisad att förebygga och behandla sårinfektion

Sorbact® har mer än 30 års framgångsrik användning i klinisk praxis och är dokumenterad i mer än 40 kliniska studier där över 7 000 patienter ingått. Idag hjälper Sorbact® patienter i över 65 länder runt om i världen och vi fortsätter vårt viktiga arbete med att samla in kliniska data.

Läs mer
Om ABIGO

ABIGO Medical

ABIGO Medical är ett svenskt företag inom medicinteknik med fokus på att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Läs mer

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.