Antimikrobiell resistens

Låt oss vara ärliga,
vi är alltför beroende av antibiotika

Antibiotika har förändrat arbetet inom sjukvården och räddat miljontals liv. Vi är nu i snabb takt på väg mot en postantibiotisk era där vanliga infektioner och mindre skador återigen kan vara dödliga. För att förhindra spridning av antimikrobiellt resistenta bakterier krävs en betydande minskning av antibiotika inom sårbehandling.1

Minst 30% av antibiotika som ordineras i öppenvården är onödig2

Överanvändning av antibiotika har resulterat i ökad antimikrobiell resistens (AMR), vilket har lett och beräknas leda till att:

  • Uppskattningsvis dör redan 700 000 människor varje år till följd av antibiotikaresistens.3,4
  • År 2050 förutspås antimikrobiell resistens orsaka 10 miljoner årliga dödsfall världen över.5

Bemöt AMR med hjälp av Antimicrobial Stewardship (AMS)

Infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier är svårare att behandla och leder till högre medicinska kostnader, längre sjukhusvistelser och ökad dödlighet. Genom att bromsa mikroberna kan infektioner förhindras och därmed behovet av antibiotika minskas.6

AMS är ett initiativ för att utbilda sjukvårdspersonal i vikten av att ha kontroll på riktlinjer och förskrivning av antibiotika för att minska risken för AMR. För att uppnå effektivitet mot antimikrobiell resistens måste åtgärder vidtas inom alla nivåer av sårvård, från specialister till sköterskor.

Sorbact® kan utgöra en värdefull del av er AMS-strategi

Baserat på naturliga processer och fysiska interaktioner avlägsnar Sorbact® bakterier genom att irreversibelt binda dem till sin yta, vilket minskar den mikrobiella belastningen och underlättar sårläkningen. Med denna verkningsmekanism kan Sorbact® minska användandet av antibiotika och bidra till behandlingen och förebyggandet av sårinfektioner. Resistens uppstår sannolikt inte vid bindning av mikroorganismer.7

Läs mer

Referenser

1.Lipsky BA, Dryden M, et al. 2016. Antimicrobial stewardship in wound care: a Position Paper from the British Society for Antimicrobial Chemotherapy and European Wound Management Association. J Antimicrob Chemother. 71(11):3026-3035.link
2.Fleming-Dutra K, Hersh A, et al. 2016. Prevalence of Inappropriate Antibiotic Prescriptions Among US Ambulatory Care Visits, 2010-2011. JAMA. 315(17):1864-1873.link
3.WHO. 2016. Stop antimicrobial resistance now. World Health Organization.link
4.WHO. 2020. Antibiotic resistance. World Health Organization. Fact sheet.link
5.O’Neill J. 2016. Tackling drug-resistant infections globally: Final report and recommendations. Review on Antimicrobial Resistance.link
6.International Wound Infection Institute (IWII). 2016. Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016.link
7.Chadwick P and Ousey K. 2019. Bacterial-binding dressings in the management of wound healing and infection prevention: a narrative review. J Wound Care. 28(6):370-382.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.