Sorbact® stöder Antimicrobial Stewardship

Sorbact® – ett verktyg i kampen mot antimikrobiell resistens

Hela världen har uppmärksammat den utmaning vi står inför med antimikrobiell resistens (AMR). Utan effektiva verktyg för att kunna förebygga och behandla infektioner kommer antalet personer, vars behandling misslyckas, att öka. Antimicrobial Stewardship (AMS) är ett organiserat sätt att arbeta för att minska frekvensen av AMR och Sorbact® kan utgöra en värdefull del av er AMS-strategi.

Att använda Sorbact® som en strategi för att förebygga och behandla infektion i både akuta och svårläkta sår stöder AMS1

Denna översiktsartikel presenterar dokumentation som stöder användningen av förband, med en fysikalisk verkan, som ett alternativt sätt att förebygga och/eller behandla sårinfektioner. Dessa förband bidrar inte till resistensutveckling och stöder på så sätt det strategiska arbetet.1

Läs mer
Sorbact technology logo and Sorbact surface background

Sorbact® minskar den mikrobiella belastningen utan frisättning av aktiva ämnen till såret

Baserat på naturliga processer och fysiska interaktioner avlägsnar Sorbact® bakterier genom att irreversibelt binda dem till sin yta, vilket minskar den mikrobiella belastningen och underlättar sårläkningen. Med denna verkningsmekanism kan Sorbact® minska användandet av antibiotika och bidra till behandlingen och förebyggandet av sårinfektioner.6 Resistens uppstår sannolikt inte vid bindning av mikroorganismer.

Läs mer om Sorbact® Technology

Sorbact® är effektivt mot de fem högst prioriterade WHO-bakterierna

Vid in vitro-tester framkom att den DACC™-impregnerade bakteriebindande Sorbact®-ytan kunde hämma tillväxten av alla WHO-bakterier som testades3:

  • Acinetobacter baumannii
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Enterobacteriaceae (ESBL)
  • Enterococcus faecium (VRE)
  • Staphylococcus aureus (MRSA)
Läs mer

EWMA stöttar AMS

Det övergripande syftet med AMS-initiativen är att minska olämplig användning av antibiotika, genom att främja, underlätta och lära ut om andra alternativ än antibiotika inom sårbehandling, inom olika vårdinstanser.

European Wound Management Association (EWMA) stöder AMS genom att ge rekommendationer för hur man på bästa sätt använder antimikrobiell behandling vid sårinfektioner. Dokumentationen för Sorbact® ligger i linje med dessa rekommendationer och stöder AMS vid sårbehandling.1

Besök EWMA-projektet

Referenser

1.Rippon MG, Rogers AA, et al. 2021. Antimicrobial stewardship strategies in wound care: evidence to support the use of dialkylcarbamoyl chloride (DACC)-coated wound dressings. J Wound Care. 30(4):284–296.link
2.Chadwick P and Ousey K. 2019. Bacterial-binding dressings in the management of wound healing and infection prevention: a narrative review. J Wound Care. 28(6):370-382.link
3.Husmark J, Arvidsson A, et al. 2020. Antimicrobial effect of a DACC-coated bacteria-binding wound dressing against WHO pathogens. EWMA 2020. EP006.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.