Sorbact® stöder Antimicrobial Stewardship

Sorbact® – ett verktyg i kampen mot antimikrobiell resistens

Hela världen har uppmärksammat den utmaning vi står inför med antimikrobiell resistens (AMR). Utan effektiva verktyg för att kunna förebygga och behandla infektioner kommer antalet personer vars behandling misslyckas att öka. Om vi fortsätter att överanvända antibiotika kommer vi inte att ha något att hantera infektioner med. Antimicrobial Stewardship (AMS) erbjuder en möjlighet att minska frekvensen av AMR. Sorbact® Technology®-förband kan utgöra en värdefull del av er AMS-strategi och minska användningen av antibiotika vid hantering av sårinfektioner.

Se videon och lär dig hur Sorbact®-förband stöder AMS

 

Den här videon producerades för Essity av BBC StoryWorks Commercial Productions, som en del av en serie presenterad av MedTech Europe.

Att använda Sorbact® som en strategi för att förebygga och behandla infektion i både akuta och svårläkta sår stöder AMS1

Denna översiktsartikel presenterar dokumentation som stöder användningen av förband, med en fysikalisk verkan, som ett alternativt sätt att förebygga och/eller behandla sårinfektioner. Dessa förband bidrar inte till resistensutveckling och stöder på så sätt det strategiska arbetet.1

Läs mer

Sorbact® minskar den mikrobiella belastningen utan frisättning av aktiva ämnen till såret

Sorbact® Technology förebygger och behandlar effektivt sårinfektioner i alla åldrar, från känsliga barn till äldre. Utvecklad med en fysikalisk verkningsmekanism, binder bakterier irreversibelt till den DACC™-impregnerade ytan för säker borttagning. Evidens visar på en antibakteriell effekt, utan frisättning av aktiva ämnen, och därför förväntas inte antimikrobiell resistens. Sorbact® Technology-förband ger kraftfull, säker och effektiv sårinfektionshantering för att förbättra patientens välbefinnande.

Läs mer om Sorbact® Technology

Sorbact® är effektivt mot de fem högst prioriterade WHO-bakterierna

Vid in vitro-tester framkom att den DACC™-impregnerade bakteriebindande Sorbact®-ytan kunde hämma tillväxten av alla WHO-bakterier som testades2:

  • Acinetobacter baumannii
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Enterobacteriaceae (ESBL)
  • Enterococcus faecium (VRE)
  • Staphylococcus aureus (MRSA)
Läs mer

EWMA stöttar AMS

Det övergripande syftet med AMS-initiativen är att minska olämplig användning av antibiotika, genom att främja, underlätta och lära ut om andra alternativ än antibiotika inom sårbehandling, inom olika vårdinstanser.

European Wound Management Association (EWMA) stöder AMS genom att ge rekommendationer för hur man på bästa sätt använder antimikrobiell behandling vid sårinfektioner. Dokumentationen för Sorbact® ligger i linje med dessa rekommendationer och stöder AMS vid sårbehandling.1

Besök EWMA-projektet

Referenser

1.Rippon MG et al. Antimicrobial stewardship strategies in wound care: evidence to support the use of dialkylcarbamoyl chloride (DACC)-coated wound dressings. J Wound Care. 2021;30:284–296.link
2.Husmark J et al. Antimicrobial effects of bacterial binding to a dialkylcarbamoyl chloride-coated wound dressing: an in vitro study. J Wound Care. 2022;31:560-570.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.