Varför Sorbact®?

En vinnare på många sätt

När bakterier dör frisläpps endotoxiner från de döda cellerna, dessa cellrester finns sedan kvar i såret. Till skillnad från antimikrobiella förband, som aktivt dödar bakterier, avlägsnar Sorbact® bakterier genom att irreversibelt binda dem till sin yta, vilket minskar den mikrobiella belastningen och underlättar sårläkningen. Sorbact® har inga kontraindikationer, en låg risk för allergier och kan även användas på nyfödda1 samt gravida och ammande kvinnor.*

*Observera försiktighetsåtgärderna för Sorbact® Gel Dressing i bruksanvisningen

illustration of microbes on sorbact surface
Sorbact® Technology

Sorbact® minskar mikrobiell belastning i sår

Baserat på naturliga processer och fysiska interaktioner, avlägsnar Sorbact® bakterier på ett säkert sätt som förebygger och behandlar infektion utan att frisätta aktiva ämnen i såret.

Läs mer
Sjuksköterska applicerar Sorbact på äldre kvinna på sjukhus
Fördelar med Sorbact®

Effektiv sårläkning

Säkert och effektivt avlägsnande av bakterier minskar den mikrobiella belastningen i sår, vilket underlättar sårläkning. Det har också påvisats att Sorbact® uppvisar hög cellkompatibilitet och inte förändrar cellmorfologin.

Läs mer
Sorbact® stöder ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP

Sorbact® – ett verktyg i kampen mot antimikrobiell resistens

Hela världen har uppmärksammat den utmaning vi står inför med antimikrobiell resistens (AMR). Utan effektiva verktyg för att kunna förebygga och behandla infektioner kommer antalet personer, vars behandling misslyckas, att öka. Antimicrobial Stewardship (AMS) är ett organiserat sätt att arbeta för att minska frekvensen av antimikrobiell resistens och Sorbact® kan utgöra en värdefull del av er AMS-strategi.

Läs mer

Referenser

1.Data on file. ABIGO Medical.

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.