Sorbact® Technology

Bakterier kan inte stå emot Sorbact®
– det är en naturlag

Baserat på naturliga processer och fysiska interaktioner, avlägsnar Sorbact® bakterier på ett säkert sätt som förebygger och behandlar infektion utan att frisätta aktiva ämnen i såret.

Sorbact® Technology

Sorbact® Technology, en svensk innovation med dokumenterad effekt vid sårbehandling, kan kopplas till ett banbrytande Nobelpris. Detta banade i sin tur väg för ytterligare forskning om ytegenskaper hos bakterier som sedan låg till grund för att utveckla Sorbact® Technology.

Binder

  • Den DACC™-impregnerade Sorbact®-ytan är av speciell karaktär och har hydrofoba egenskaper
  • Bakterier binds naturligt och förankras till den unika Sorbact®-ytan
  • Även endotoxiner, som kan försämra sårläkning, binds*

*In vitro data

Hämmar

  • Bakterierna binds irreversibelt och tillväxt hämmas
  • Det har visat sig att endotoxiner inte frisläpps från bakterierna*
  • Ingen mekanism för antimikrobiell resistens finns beskriven med Sorbact®

*In vitro data

Avlägsnar

  • Bundna bakterier, svamp och endotoxiner avlägsnas på ett säkert sätt
  • Bakteriebelastningen i sårbädden minskar
  • Minskad mikrobiell belastning underlättar den naturliga sårläkningen

Så här fungerar Sorbact® Technology

play

Fördelar med Sorbact®

Inga kontraindikationer och en låg risk för allergier

Minskar mikrobiell belastning i sår1, 2

Omedelbar effekt3

Ingen förväntad utveckling av resistens hos bakterier eller svamp

Ingen frisättning av aktiva ämnen till såret4

Lämpar sig för långvarig behandling

Bidrar inte till bakteriell frisättning av endotoxiner5

Ingen känd antimikrobiell resistens

Sorbact® är inte bara högeffektiv mot vanliga sårbakterier inklusive MRSA6 och VRE utan verkar även mot svamp. Med verkningsmekanismen hos Sorbact®, till skillnad från vissa antimikrobiella ämnen som dödar mikrober, förväntas inte bakterier eller svamp utveckla resistens. Sorbact® kan användas under en längre tid.

Referenser

1.Gentili V, Gianesini S, et al. 2012. Panbacterial real-time PCR to evaluate bacterial burden in chronic wounds treated with Cutimed Sorbact. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 31(7):1523-1529.link
2.Mosti G, Magliaro A, et al. 2015. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 24(3):121-122, 124-127.link
3.Data on file, a. ABIGO Medical
4.Data on file, b. ABIGO Medical
5.Budi Susilo Y and Husmark J. 2019. DACC coated wound dressing and endotoxin: Investigation on binding ability and effect on endotoxin release from gram-negative bacteria. EWMA 2019. 2019;EP167.
6.Ronner AC, Curtin J, et al. 2014. Adhesion of meticillin-resistant Staphylococcus aureus to DACC-coated dressings. J Wound Care. 23(10):484, 486-488.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.