Vanliga frågor

Om din fråga inte finns med här, kontakta oss så hjälper vi dig.

Allmänt

Sorbact® avlägsnar bakterier genom att irreversibelt binda dem till sin yta, vilket minskar den mikrobiella belastningen och underlättar sårläkningen. Sorbact® är inte bara högeffektiv mot vanliga sårbakterier inklusive MRSA1 och VRE utan verkar även mot svamp. Med verkningsmekanismen hos Sorbact®, till skillnad från vissa antimikrobiella ämnen som dödar mikrober, förväntas inte bakterier eller svamp utveckla resistens. Sorbact® kan användas under en längre tid.

Sorbact® Compress

Sorbact® Gel Dressing

Sorbact® Ribbon Gauze

Sorbact® Foam Gentle Border

Sorbact® Foam Dressing

Sorbact® Surgical Dressing

Sorbact® Superabsorbent

Sorbact® Absorption Dressing

Referenser

1.Ronner AC, Curtin J, et al. 2014. Adhesion of meticillin-resistant Staphylococcus aureus to DACC-coated dressings. J Wound Care. 23(10):484, 486-488. link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.