Mikrobiell belastning i sår

Ta kontroll över mikroorganismerna

Sårläkning är en biologisk process som innefattar en serie av exakt programmerade faser. Förhöjda nivåer av mikroorganismer hindrar processen, vilket ökar risken för sårinfektion och fördröjd sårläkning.

Sårbehandling – vikten av att ha kontroll

När väl huden är skadad får mikroorganismer, som normalt finns på hudytan, åtkomst till den underliggande vävnaden. En viktig del av effektiv sårläkning är att optimera sårmiljön. Huvuduppgiften är att kontrollera både fuktbalansen och den mikrobiella belastningen. Förloppet av en sårinfektion beror både på hur effektivt patientens försvarssystem är och mikroorganismernas antal och virulens.1,2

Ökad belastning från mikroorganismer
– är relaterad till fördröjd sårläkning

Ett sår kan vara infekterat lokalt med fördröjd sårläkning som följd, även om det bara finns vaga eller inga tecken alls på infektion. Det är därför viktigt att minska den mikrobiella belastningen och att infektioner behandlas innan tydliga tecken på infektion har uppstått.

Förekomst av svamp i sår kan också påverka sårläkning

Klinisk erfarenhet och publicerade studier visar att förekomst av svamp i sår är kopplat till fördröjd sårläkning.

I en undersökning av 915 kliniska prover från blandade kroniska sår* var 208 (25 %) positiva för svamp.3 I en nyligen publicerad studie framkom det att 80 % av diabetiska fotsår, som inte vill läka, innehåller svamp.4

*Trycksår, fotsår vid diabetes, icke-läkande operationssår och venösa bensår

Minst 30 % av antibiotika som ordineras i öppenvården är onödig5

Samtidigt som antibiotika har räddat otaliga liv världen över har dess överanvändning i vissa fall lett till en ökad antimikrobiell resistens. År 2050 förutspås antimikrobiell resistens orsaka 10 miljoner årliga dödsfall världen över.5

Läs mer

Referenser

1.Australian Wound Management Association Inc. 2011. Bacterial impact on wound healing: From contamination to infection. Australian Wound Management Association Inc. Version 1.5.
2.International Wound Infection Institute (IWII). 2016. Wound infection in clinical practice. Wounds Int.link
3.Dowd SE, Delton Hanson J, et al. 2011. Survey of fungi and yeast in polymicrobial infections in chronic wounds. J Wound Care. 20(1):40-47.link
4.Kalan L, Loesche M, et al. 2016. Redefining the Chronic-Wound Microbiome: Fungal Communities Are Prevalent, Dynamic, and Associated with Delayed Healing. mBio. 7(5):e01058-16.link
5.O’Neill J. 2016. Tackling drug-resistant infections globally: Final report and recommendations. Review on Antimicrobial Resistance.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.