Cutimed® Siltec® Sorbact® B
Cutimed® Siltec® Sorbact® B Sacrum

Bakterie- och svampbindande skumförband med häftkant av silikon

Det hudvänliga allt-i-ett-förbandet som reducerar mikrobiell belastning

Cutimed® Siltec® Sorbact® B / Cutimed® Siltec® Sorbact® B Sacrum är ett bakterie- och svampbindande sårförband baserat på Sorbact Technology. Förbandet består av ett Sorbact DACCTM impregnerat sårkontaktlager kombinerat med ett absorberande polyuretanskum som innehåller superabsorberande kanaler och en häftkant av silikon.

 • Lagerdetaljer
  1. Duschsäker genomsläpplig film
  2. Superabsorberande kanaler för extra absorbtionsförmåga
  3. En mycket absorberande formad sårdyna gjord av polyuretanskum
  4. Bakterie- och svampbindande Sorbact® sårkontaktlager
  5. Hudvändlig självhäftande silikonkant

Avsedd användning

Cutimed® Siltec® Sorbact B® / Cutimed® Siltec® Sorbact® B Sacrum är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade lätt till rikligt vätskande sår, såsom operationssår, traumasår, trycksår, diabetiska fotsår och bensår. Kan användas på ytliga sår.

Mängd sårvätska

Lätt Rikligt

Sårdjup

Ytligt

Infektionsfas

Infektionsprevention Infektionsbehandling

Sårtyp

Kirurgiska snitt Rent Koloniserat/infekterat Ytligt

Bruksanvisning

play Se film
Tweezers hold a compress on a blurred background.

Steg 1

Förbered såret och den omgivande huden i enlighet med lokal klinisk praxis. Se till att den omgivande huden är torr och ren.

Steg 2

Välj en lämplig storlek och form på förbandet som täcker såret med god marginal och passar för sårets lokalisation. Sårdynan ska överlappa sårets kanter.

Steg 3

Ta ut förbandet ur förpackningen med antiseptisk teknik.

Steg 4

Ta bort skyddsfilmen B från förbandet och applicera förbandet på såret. Se till att göra Sorbact-sårkontaktlagret kommer i direktkontakt med hela sårytan för att möjliggöra för mikroorganismer att binda till förbandet. Undvik att sträcka ut förbandet.

Illustration of changing a sorbact dressing with a blurred wound in the background.

Steg 5

Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till 7 dagar.


Ta försiktigt bort Cutimed® Siltec® Sorbact® B / Cutimed® Siltec® Sorbact® B Sacrum från såret och kasta det.

Step 6

Cutimed® Siltec® Sorbact® B / Cutimed® Siltec® Sorbact® B Sacrum kan användas i samband med kompressionsbehandling.

Cutimed® Siltec® Sorbact® B / Cutimed® Siltec® Sorbact® B Sacrum är MRI-säker. Ta bort Cutimed® Siltec® Sorbact® B / Cutimed® Siltec® Sorbact® B Sacrum före strålbehandling. Ett nytt förband kan appliceras efter behandlingen.

För detaljerad produktinformation, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar läs gällande bruksanvisning (IFU) före användning.

Produktsortiment

Cutimed® Siltec® Sorbact® B 7.5 x 7.5 cm 10 73251-76
10 x 10 cm 10 73251-84
15 x15 cm 10 73251-78
7 x 10 cm (oval) 10 73251-85
12.5 x 12.5 cm 10 73251-77
17.5 x 17.5 cm 5 73251-79
22.5 x 22.5 cm 5 73251-80
Cutimed® Siltec® Sorbact® B Sacrum 17.5 x 17.5 cm 5 73251-81
23 x 23 cm 5 73251-82

Dokumentation

Bruksanvisning

Information på bipacksedel

Vad är en bipacksedel?
En bipacksedel är ett officiellt dokument som sammanfattande beskriver en medicinteknisk produkts egenskaper, hur det verkar och hur det skall användas. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar använda produkten.

Varför ser inte bipacksedeln i förpackningen likadan ut som den på hemsidan?
När en bipacksedel skrivs om dröjer det en tid innan alla gamla förpackningar hunnit ta slut på lager och ersatts med nya. På hemsidan publiceras däremot den nya bipacksedeln omedelbart, så här kan du vara säker på att du alltid hittar den senaste informationen om din produkt.

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.