Sorbact® Ribbon

Bakterie- och svampbindande sårförband

Minskar den mikrobiella belastningen i ytliga och djupa sår

Sorbact® Ribbon är en DACC™-impregnerad bakterie- och svampbindande bomullsväv baserad på Sorbact® Technology. Sorbact® Ribbon förebygger och behandlar sårinfektioner1,2 och underlättar sårläkningsprocessen. Den är lämplig som en sårfyllare och låter sårvätska passera till ett sekundärförband. Sorbact® Ribbon kan också placeras i hudveck för att behandla svampinfektioner (intertrigo)3.

Avsedd användning

Sorbact® Ribbon är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade vätskande sår, såsom operationssår, traumasår, trycksår, diabetiska fotsår och bensår. Sorbact® Ribbon kan användas på ytliga och djupa sår, såsom kaviteter och fistlar. Sorbact® Ribbon är också avsedd att behandla svampinfektioner i hudveck (intertrigo).

Läs mer om svampinfektion i hudveck

Mängd sårvätska

Lätt Mycket rikligt

Sårdjup

Ytligt + Djupt

Infektionsfas

Infektionsprevention Infektionsbehandling

Sårtyp

Rent Koloniserat/infekterat Ytligt Kavitet Fistel

Bruksanvisning

play Se film
Tweezers hold a compress on a blurred background.

Steg 1

Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.

Showing Sorbact Ribbon Gauze product range. 3 different sizes and shapes.

Steg 2

Välj lämplig förbandsstorlek för såret. Förbandet får överlappa sårkanterna om det krävs.

Two illustrated hands instructing how to open a Sorbact ribbon gauze package.

Steg 3

Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.

An illustrated scissors on a blurred background.

Steg 4

Om så behövs, klipp med aseptisk teknik förbandet tvärs över till önskad längd. Klipp inte förbandet ovanför såret. Kassera oanvänt förband.

Two illustrated hands showing how to apply Sorbact ribbon gauze in a wound.

Steg 5

Applicera förbandet. Se till att förbandet kommer i direktkontakt med hela sårytan, för att möjliggöra för mikroorganismer att binda till förbandet. I kaviteter eller fistlar, undvik att packa tätt. Lämna alltid en del av förbandet utanför kaviteten/fisteln så att förbandet lätt kan avlägsnas. Om förbandet klipps, lämna alltid den klippta änden utanför såret för att undvika kvarvarande trådar.

Illustration of Sorbact dressing on a body.

Steg 6

Applicera ett sekundärförband som är lämpligt för mängden exsudat t.ex. ett skumförband, en absorberande dyna eller ett gelande fiberförband och fixera.

Illustration of changing a sorbact dressing with a blurred wound in the background.

Steg 7

Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar. Om förbandet fastnar i såret kan det fuktas för att underlätta avlägsnandet och undvika att sårläkningen störs.

Sorbact® Ribbon kan användas i samband med kompressions­behandling.

Sorbact® Ribbon är MRI-säker. Sorbact® Ribbon innehåller ingen röntgentråd. Ta bort Sorbact® Ribbon före strålbehandling. Ett nytt förband kan appliceras efter behandlingen.

För detaljerad produktinformation, kontraindikationer, försiktighets­åtgärder och varningar läs gällande bruksanvisning (IFU) före användning.

Produktsortiment

Storlek St./frp. Art. nr.
1 x 50 cm 10 98115-10
2 x 50 cm 10 98116-10
5 x 200 cm 10 98120
10 x 200 cm 10 98119

Dokumentation

Bruksanvisning

Information på bipacksedel

Vad är en bipacksedel?
En bipacksedel är ett officiellt dokument som sammanfattande beskriver en medicinteknisk produkts egenskaper, hur det verkar och hur det skall användas. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar använda produkten.

Varför ser inte bipacksedeln i förpackningen likadan ut som den på hemsidan?
När en bipacksedel skrivs om dröjer det en tid innan alla gamla förpackningar hunnit ta slut på lager och ersatts med nya. På hemsidan publiceras däremot den nya bipacksedeln omedelbart, så här kan du vara säker på att du alltid hittar den senaste informationen om din produkt.

Studier

 • An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management

  Kammerlander G et al. 2008
  Wounds UK. 4(2):10-18.
 • Dialkylcarbamoyl chloride-coated versus alginate dressings after pilonidal sinus excision: A r...

  Romain B et al. 2020
  BJS Open. 4(2):225-231.
 • Efficacy of dialkylcarbamoylchloride-coated dressing in management of colonized or infected ne...

  Boyar V. 2016
  J Wound Ostomy Continence Nurs. 43(4):547-550. 

Referenser

1.Stanirowski PJ et al. Randomized controlled trial evaluating dialkylcarbamoyl chloride impregnated dressings for the prevention of surgical site infections in adult women undergoing cesarean section. Surg Infect (Larchmt). 2016;17:427-435.link
2.Kammerlander G et al. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. Wounds UK. 2008;4:10-18.link
3.Johansson A et al. Open study on the topical treatment of interdigital fungal infections in diabetic patients. J Wound Care. 2009;18:470-473.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.