Sorbact® Compress

Bakterie- och svampbindande sårkontaktlager

Minskar den mikrobiella belastningen i ytliga sår och kaviteter

Sorbact® Compress är ett icke-absorberande bakterie- och svampbindande sårkontaktlager, baserad på Sorbact® Technology, som tillåter att sårvätska kan passera igenom till ett sekundärförband. Sorbact® Compress förebygger och behandlar sårinfektioner och underlättar sårläkningen. Sorbact® Compress kan användas vid NPWT-behandling. Förbandet bidrar till att minska lukt och smärta och kan förbättra sårläkning och minska sårstorleken.

Avsedd användning

Sorbact® Compress är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade vätskande sår, såsom operationssår, traumasår, trycksår, diabetiska fotsår och bensår. Sorbact® Compress kan användas på både ytliga och djupa sår.

Sårdjup

Ytligt Djupt

Infektionsfas

Infektionsprevention Infektionsbehandling

Sårtyp

Rent Koloniserat/infekterat Ytligt Kavitet NPWT

Bruksanvisning

play Sorbact Compress product, how to use, video preview Se film
Tweezers hold a compress on a blurred background.

Steg 1

Förbered såret och den omgivande huden i enlighet med lokal klinisk praxis.

Showing Sorbact Compress product range. 3 different sizes and shapes

Steg 2

Välj lämplig förbandsstorlek för såret. Förbandet kan vecklas ut till lämplig storlek och får överlappa sårkanterna om så krävs.

Two illustrated hands instructing how to open a Sorbact compress package.

Steg 3

Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.

An illustrated scissors on a blurred background.

Steg 4

Använd aseptisk teknik om förbandet klipps. Riv inte isär förbandet. Kassera oanvänt förband.

An illustration of sorbact compress into a wound.

Steg 5

Applicera förbandet. Se till att förbandet kommer i direktkontakt med hela sårytan, för att möjliggöra för mikroorganismer att binda till förbandet. Vid djupa sår, veckla ut och fluffa upp ett eller flera förband och fyll såret. Förbandet kan också användas som sårkontaktlager.

Illustration of Sorbact Foam Gentle Borderround dressing on a body.

Steg 6

Applicera ett sekundärförband som lämpar sig för mängden sårvätska och fixera.

Illustration of changing a sorbact dressing with a blurred wound in the background.

Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.


Om förbandet fastnar i såret kan det fuktas för att underlätta avlägsnandet och undvika att sårläkningen störs.

För detaljerad produktinformation, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar läs gällande bruksanvisning (IFU) före användning.


Sorbact® Compress kan användas i samband med NPWT-behandling. Följ instruktionerna för användning av NPWT-systemet.

Produktsortiment

Storlek St./frp. Art. nr.
4 x 6 cm 40 98128
7 x 9 cm 40 98125
10 x 100 cm 10 98124

Dokumentation

Studier

 • Kammerlander G, Locher E, et al. 2008 An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management
  Wounds UK. 4(2):10-18
 • Dwiyana RF, Gondokaryono SP, et al. 2019 Clinical efficacy of dialkylcarbamoylchloride-coated cotton acetate dressing versus combination of normal saline dressing and 2 % mupirocin ointment in infected wounds of epidermolysis bullosa
  Dermatologic therapy. 32(5):e13047
 • Mosti G, Magliaro A, et al. 2015 Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study
  J Wound Care. 24(3):121-122, 124-127
 • Malmsjö M, Ingemansson R, et al. 2012 Comparison of bacteria and fungus‐binding mesh, foam and gauze as fillers in negative pressure wound therapy – pressure transduction, wound edge contraction, microvascular blood flow and fluid retention
  Int Wound J. 10(5):597-605
 • Boyar V. 2016 Efficacy of Dialkylcarbamoylchloride-Coated Dressing in Management of Colonized or Infected Neonatal and Pediatric Wounds
  J Wound Ostomy Continence Nurs. 43(4):547-550
 • Powell G. 2009 Evaluating Cutimed Sorbact: Using a Case Study Approach
  Br J Nurs. 18(15):30, 32-36
 • Bateman S. 2015 Evidence is building to support using a DACC-coated antimicrobial wound contact layer with NPWT
  Wounds UK. 11(1):82-86
 • Gentili V, Gianesini S, et al. 2012 Panbacterial real-time PCR to evaluate bacterial burden in chronic wounds treated with Cutimed Sorbact
  Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 31(7):1523-1529
 • Ciliberti M, De Lara F, et al. 2016 The effect of a bacteria- and fungi-binding mesh dressing on the bacterial load of pressure ulcers treated with negative pressure wound therapy: A pilot study
  Wounds. 28(11):408-420
 • Bullough L, Little G, et al. 2012 The use of DACC-coated dressings for the treatment of infected, complex abdominal wounds
  Wounds UK. 8(4):102-109
 • Malmsjö M, Lindstedt S, et al. 2014 Use of bacteria- and fungus-binding mesh in negative pressure wound therapy provides significant granulation tissue without tissue ingrowth
  Eplasty. 14:e3

Bruksanvisning

Information på bipacksedel

Vad är en bipacksedel?
En bipacksedel är ett officiellt dokument som sammanfattande beskriver en medicinteknisk produkts egenskaper, hur det verkar och hur det skall användas. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar använda produkten.

Varför ser inte bipacksedeln i förpackningen likadan ut som den på hemsidan?
När en bipacksedel skrivs om dröjer det en tid innan alla gamla förpackningar hunnit ta slut på lager och ersatts med nya. På hemsidan publiceras däremot den nya bipacksedeln omedelbart, så här kan du vara säker på att du alltid hittar den senaste informationen om din produkt.

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.