Sorbact® Surgical Dressing

Bakterie- och svampbindande sårförband

Minskar den mikrobiella belastningen i torra till lätt vätskande sår

Sorbact® Surgical Dressing är ett bakterie- och svampbindande sårförband, baserad på Sorbact® Technology, för torra till lätt vätskande sår. Det absorberar och håller kvar sårvätska, vilket möjliggör en fuktig sårmiljö. Den vattentåliga baksidesfilmen ger skydd mot yttre kontaminering och tillåter överflödig vätska att avdunsta.

 • Illustration of Sorbact sugical dressing layers in detail.
  Lagerdetaljer
  Illustration of Sorbact sugical dressing layers in detail.
  1. Stabiliserande film med blå markering för att underlätta applicering
  2. Duschsäker och semipermeabel polyuretanfilm med självhäftande akrylhäfta, ger skydd mot yttre kontaminering och tillåter att överflödig fukt avdunstar
  3. Absorptionsdyna
  4. Sorbact® sårkontaktlager för att minska den mikrobiella belastningen
  5. Skyddsfilm som dras av längsgående

Avsedd användning

Sorbact® Surgical Dressing är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade torra till lågvätskande sår, såsom operationssår eller traumasår, t.ex. rivsår, skärsår eller skrubbsår.

Mängd sårvätska

Torrt Lätt

Sårdjup

Ytligt

Infektionsfas

Infektionsprevention Infektionsbehandling

Sårtyp

Kirurgiska snitt Rent Koloniserat/infekterat Ytligt

Bruksanvisning

play Sorbact Surgical dressing product, how to use, video preview Se film
Tweezers hold a compress on a blurred background.

Steg 1

Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis. Se till att omgivande hud är ren och torr.

Several Sorbact Surgical Dressing on gray surface.

Steg 2

Välj lämplig förbandsstorlek för såret.

Two hands remove sorbact surgical dressing from pouch

Steg 3

Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.

Two hands remove protective film from sorbact surgical dressing

Steg 4

Ta bort skyddsfilmen från sårkontaktytan.

Two hand apply the Sorbact surgical dressing on an abdomen.

Steg 5

Applicera förbandet. Se till att den gröna sidan av förbandet kommer i direktkontakt med sårytan.

Two illustrated hands instruction how to apply Sorbact surgical dressing on an abdomen.

Steg 6

Tryck kanterna mot den omgivande huden.

Two illustrated hands instruction how to apply Sorbact surgical dressing on a abdomen.

Steg 7

Ta bort den stabiliserande filmen på ovansidan. Börja vid den blå markören.

Illustration of changing a sorbact dressing with a blurred wound in the background.

Steg 8

Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.

Sjukvårdspersonal har ansvar för att produkten används i enlighet med tillverkarens bruksanvisning.

Produktsortiment

Storlek Pad-storlek St./frp. Art. nr.
5 x 7,2 cm 2,8 x 3,8 cm 100 98140
8 x 10 cm 4 x 6,5 cm 20 98141
8 x 15 cm 4 x 11 cm 20 98142
10 x 20 cm 5 x 15 cm 20 98143
10 x 25 cm 5 x 20 cm 20 98144
10 x 30 cm 5 x 25 cm 20 98145
10 x 35 cm 5 x 30 cm 20 98146

Dokumentation

Studier

 • Totty JP, Hitchman LH, et al. 2019 A pilot feasibility randomised clinical trial comparing dialkylcarbamoylchloride-coated dressings versus standard care for the primary prevention of surgical site infection
  Int Wound J. 16(4):1-8
 • Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019 Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section
  J Wound Care. 28(4):222-228
 • Totty JP, Bua N, et al. 2017 Dialkylcarbamoyl chloride (DACC)-coated dressings in the management and prevention of wound infection: A systematic review
  J Wound Care. 26(3):107-114
 • Bua N, Smith GE, et al. 2017 Dialkylcarbamoyl Chloride Dressings in the Prevention of Surgical Site Infections after Nonimplant Vascular Surgery
  Ann Vasc Surg. 44:387-392
 • Stanirowski PJ, Kociszewska A, et al. 2016 Dialkylcarbamoyl chloride-impregnated dressing for the prevention of surgical site infection in women undergoing cesarean section: a pilot study
  Arch Med Sci. 12(5):1036-1042
 • Stanirowski PJ, Bizoń M, et al. 2016 Randomized controlled trial evaluating dialkylcarbamoyl chloride impregnated dressings for the prevention of surgical site infections in adult women undergoing cesarean section
  Surg Infect (Larchmt). 17(4):427-435

Bruksanvisning

Information på bipacksedel

Vad är en bipacksedel?
En bipacksedel är ett officiellt dokument som sammanfattande beskriver en medicinteknisk produkts egenskaper, hur det verkar och hur det skall användas. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar använda produkten.

Varför ser inte bipacksedeln i förpackningen likadan ut som den på hemsidan?
När en bipacksedel skrivs om dröjer det en tid innan alla gamla förpackningar hunnit ta slut på lager och ersatts med nya. På hemsidan publiceras däremot den nya bipacksedeln omedelbart, så här kan du vara säker på att du alltid hittar den senaste informationen om din produkt.

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.