Sorbact® Surgical Dressing

Bakterie- och svampbindande förband

Minskar den mikrobiella belastningen i torra till lätt vätskande sår

Sorbact®Surgical Dressing är ett bakterie- och svampbindande sårförband baserat på Sorbact® Technology. Förbandet består av ett DACC™-impregnerat Sorbact® sårkontaktlager på en absorberande dyna samt en genomskinlig självhäftande akrylatfilm. Den dusch- och bakteriesäkra filmen skyddar mot yttre kontaminering samt ser till att överflödigt exsudat kan avdunsta.

 • Lagerdetaljer
  1. Stabiliserande film med grön markering för att underlätta applicering
  2. Duschsäker och semipermeabel polyuretanfilm med självhäftande akrylhäfta, ger skydd mot yttre kontaminering och tillåter att överflödig fukt avdunstar
  3. Absorptionsdyna
  4. Sorbact® sårkontaktlager för att minska den mikrobiella belastningen
  5. Skyddsfilm som dras av längsgåend

Avsedd användning

Sorbact® Surgical Dressing är avsett att användas för behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade torra till lätt vätskande sår, som t.ex. operationssår och traumasår.

Mängd sårvätska

Torrt Lätt

Sårdjup

Ytligt

Infektionsfas

Infektionsprevention Infektionsbehandling

Sårtyp

Kirurgiska snitt Rent Koloniserat/infekterat Ytligt

Bruksanvisning

play Sorbact Surgical dressing product, how to use, video preview Se film
Tweezers hold a compress on a blurred background.

Steg 1

Förbered såret och den omgivande huden i enlighet med lokal klinisk praxis. Se till att den omgivande huden är ren och torr.

Several Sorbact Surgical Dressing on gray surface.

Steg 2

Välj lämplig förbandsstorlek för såret. Klipp inte i förbandet.

Two hands remove sorbact surgical dressing from pouch

Steg 3

Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.

Two hands remove protective film from sorbact surgical dressing

Steg 4

Ta bort skyddsfilmerna märkta med (1) från förbandets sårkontaktsida och applicera förbandet över såret. Se till att Sorbact® sårkontaktlager kommer i direkt kontakt med hela sårytan.

Steg 5

Se till att Sorbact® sårkontaktlager kommer i direkt kontakt med hela sårytan.

Steg 6

Pressa förbandets kanter mot den omgivande huden.

Steg 7

ta bort stabiliseringsfilmen märkt med (2). Börja vid den gröna fliken.

Illustration of changing a sorbact dressing with a blurred wound in the background.

Steg 8

Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till
7 dagar.

För enkel borttagning av förbandet rekommenderas att man drar och sträcker filmen parallellt med huden. Om förbandet fastnar i såret kan det fuktas för att underlätta avlägsnandet och undvika att sårläkningen störs.

Sorbact® Surgical Dressing är MRI-säker. Ta bort Sorbact® Surgical Dressing före strålbehandling. Ett nytt förband kan appliceras efter behandlingen.

För detaljerad produktinformation, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar läs gällande bruksanvisning (IFU) före användning.

Produktsortiment

Storlek Pad-storlek St./frp. Art. nr.
5 x 7,2 cm 2,8 x 3,8 cm 100 98140
8 x 10 cm 4 x 6,5 cm 20 98141
8 x 15 cm 4 x 11 cm 20 98142
10 x 20 cm 5 x 15 cm 20 98143
10 x 25 cm 5 x 20 cm 20 98144
10 x 30 cm 5 x 25 cm 20 98145
10 x 35 cm 5 x 30 cm 20 98146

Dokumentation

Bruksanvisning

Information på bipacksedel

Vad är en bipacksedel?
En bipacksedel är ett officiellt dokument som sammanfattande beskriver en medicinteknisk produkts egenskaper, hur det verkar och hur det skall användas. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar använda produkten.

Varför ser inte bipacksedeln i förpackningen likadan ut som den på hemsidan?
När en bipacksedel skrivs om dröjer det en tid innan alla gamla förpackningar hunnit ta slut på lager och ersatts med nya. På hemsidan publiceras däremot den nya bipacksedeln omedelbart, så här kan du vara säker på att du alltid hittar den senaste informationen om din produkt.

Studier

 • A pilot feasibility randomised clinical trial comparing dialkylcarbamoylchloride-coated dressi...

  Totty JP et al. 2019
  Int Wound J. 16(4):1-8.
 • Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection followin...

  Stanirowski PJ et al. 2019
  J Wound Care. 28(4):222-228.
 • Dialkylcarbamoyl chloride dressings in the prevention of surgical site infections after nonimp...

  Bua N et al. 2017
  Ann Vasc Surg. 44:387-392.
 • Dialkylcarbamoyl chloride-impregnated dressing for the prevention of surgical site infection i...

  Stanirowski PJ et al. 2016
  Arch Med Sci. 12(5):1036-1042.
 • Randomized controlled trial evaluating dialkylcarbamoyl chloride impregnated dressings for the...

  Stanirowski PJ et al. 2016
  Surg Infect (Larchmt). 17(4):427-435.

Narrativa recensioner

 • Dialkylcarbamoyl chloride (DACC)-coated dressings in the management and prevention of wound in...

  Totty JP et al. 2017
  J Wound Care. 26(3):107-114.

Konsensus och riktlinjer

 • Leukomed Sorbact for preventing surgical site infection

  NICE. 2021
  NICE National Institute for Health and Care Excellence. 1-17.

Referenser

1.Stanirowski PJ et al. Randomized controlled trial evaluating dialkylcarbamoyl chloride impregnated dressings for the prevention of surgical site infections in adult women undergoing cesarean section. Surg Infect (Larchmt). 2016;17:427-435.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.