Sorbact® Superabsorbent

Bakterie- och svampbindande, superabsorberande sårförband

Minskar den mikrobiella belastningen i rikligt till mycket rikligt vätskande sår

Sorbact® Superabsorbent är ett bakterie- och svampbindande sårförband, baserad på Sorbact® Technology, för rikligt till mycket rikligt vätskande sår. Sorbact® Superabsorbent absorberar och håller kvar en stor mängd sårvätska, vilket minskar risken för maceration. Förbandet kan också förhindra att sårvätska tränger igenom och läckage uppstår. Förbandet kan användas vid kompressionsbehandling.

 • Illustration of Sorbact superabsorbent layers in detail.
  Lagerdetaljer
  Illustration of Sorbact superabsorbent layers in detail.
  1. Vattenavstötande baksida – förhindrar att exsudat tränger genom
  2. Superabsorberande kärna, absorberar och håller kvar sårvätska
  3. Spridningsskikt för snabb distribution till den superabsorberande kärnan
  4. Sorbact® sårkontaktlager för att minska den mikrobiella belastningen

Avsedd användning

Sorbact® Superabsorbent är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade sår med rikliga till mycket rikliga vätskemängder, såsom operationssår, traumasår, trycksår, diabetessår samt fot- och bensår.

Mängd sårvätska

Rikligt Mycket rikligt

Sårdjup

Ytligt

Infektionsfas

Infektionsbehandling Infektionsprevention

Sårtyp

Ytligt Rent Koloniserat/infekterat

Bruksanvisning

play Sorbact Superabsorbent product, how to use, video preview Se film
Tweezers hold a compress on a blurred background.

Steg 1

Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.

Showing Sorbact Compress product range. 4 different sizes and shapes

Steg 2

Välj lämplig förbandsstorlek för såret. Förbandet bör överlappa sårkanterna med minst 2 cm.

Two illustrated hands instructing how to open a Sorbact superabsorbent dressing package.

Steg 3

Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.

An illustration of Sorbact superabsorbent dressing over a wound.

Steg 4

Applicera förbandet. Se till att den gröna sidan av förbandet kommer i direktkontakt med hela sårytan.

An illustrated leg and a hand holding a dressing around its ankle.

Steg 5

Fäst förbandets kanter med tejp eller täck förbandet med bandage. Se till att fästa förbandet så att det har möjlighet att expandera.

Illustration of changing a sorbact dressing with a blurred wound in the background.

Steg 6

Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens tillstånd. Om förbandet mättas ska det bytas. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.

Sjukvårdspersonal har ansvar för att produkten används i enlighet med tillverkarens bruksanvisning.

Produktsortiment

Storlek St./frp. Art. nr.
10 x 10 cm 10 98501
10 x 20 cm 10 98502
20 x 20 cm 10 98503
20 x 30 cm 10 98504

Dokumentation

Bruksanvisning

Information på bipacksedel

Vad är en bipacksedel?
En bipacksedel är ett officiellt dokument som sammanfattande beskriver en medicinteknisk produkts egenskaper, hur det verkar och hur det skall användas. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar använda produkten.

Varför ser inte bipacksedeln i förpackningen likadan ut som den på hemsidan?
När en bipacksedel skrivs om dröjer det en tid innan alla gamla förpackningar hunnit ta slut på lager och ersatts med nya. På hemsidan publiceras däremot den nya bipacksedeln omedelbart, så här kan du vara säker på att du alltid hittar den senaste informationen om din produkt.

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.