Sorbact® Foam Dressing

Bakterie- och svampbindande skumförband

Minskar den mikrobiella belastningen i lågt till måttligt vätskande sår

Sorbact® Foam Dressing är ett bakterie- och svampbindande sårförband, baserad på Sorbact® Technology, för lågt till måttligt vätskande sår. Sorbact® Foam Dressing absorberar och håller kvar sårvätska vilket minskar risken för maceration och skapar en fuktig sårmiljö. Den semipermeabla filmen på baksidan gör det möjligt för överflödig vätska att avdunsta.

Avsedd användning

Sorbact® Foam Dressing är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade sår med låga till måttliga vätskemängder, såsom operationssår, traumasår, trycksår, diabetessår samt fot- och bensår.

Mängd sårvätska

Lätt Måttligt

Sårdjup

Ytligt

Infektionsfas

Infektionsprevention Infektionsbehandling

Sårtyp

Rent Koloniserat/infekterat Ytligt

Bruksanvisning

play Sorbact Foam Dressing product, how to use, video preview Se film
Tweezers hold a compress on a blurred background.

Steg 1

Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.

Showing Sorbact Foam Dressing product range. 3 different sizes and shapes.

Steg 2

Välj lämplig förbandsstorlek för såret. Förbandet bör överlappa sårkanterna med minst 2 cm.

Two illustrated hands opening a Sorbact foam dressing.

Steg 3

Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.

An illustrated scissors on a blurred background.

Steg 4

Använd aseptisk teknik om förbandet klipps. Kassera öppnade och oanvända förband.

An illustration of Sorbact foam dressing over a wound.

Steg 5

Applicera förbandet. Se till att förbandets gröna sida kommer i direktkontakt med hela sårytan.

An illustrated leg and a hand holding a dressing around its ankle.

Steg 6

Applicera lämplig förbandsfixering.

Illustration of changing a sorbact dressing with a blurred wound in the background.

Steg 7

Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar och på sårets och den omgivande hudens allmänna tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.

Sjukvårdspersonal har ansvar för att produkten används i enlighet med tillverkarens bruksanvisning.

Produktsortiment

Storlek St./frp. Art. nr.
10 x 10 cm 10 98310
15 x 15 cm 10 98315
10 x 20 cm 10 98320

Dokumentation

Bruksanvisning

Information på bipacksedel

Vad är en bipacksedel?
En bipacksedel är ett officiellt dokument som sammanfattande beskriver en medicinteknisk produkts egenskaper, hur det verkar och hur det skall användas. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar använda produkten.

Varför ser inte bipacksedeln i förpackningen likadan ut som den på hemsidan?
När en bipacksedel skrivs om dröjer det en tid innan alla gamla förpackningar hunnit ta slut på lager och ersatts med nya. På hemsidan publiceras däremot den nya bipacksedeln omedelbart, så här kan du vara säker på att du alltid hittar den senaste informationen om din produkt.

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.