Sorbact® Gel Dressing

Bakterie- och svampbindande sårkontaktlager

Minskar den mikrobiella belastningen i torra till lätt vätskande sår

Ett bakterie- och svampbindande sårkontaktlager som är täckt av en vattenbaserad gel. Sorbact® Gel Dressing avger fukt, möjliggör en fuktig sårmiljö och underlättar autolytisk debridering.

Avsedd användning

Sorbact® Gel Dressing är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade torra till lågvätskande sår, såsom traumasår, brännskador, kaviteter, fistlar, trycksår, diabetessår samt fot- och bensår.*

*Observera försiktighetsåtgärderna för Sorbact® Gel Dressing i bruksanvisningen

Mängd sårvätska

Torrt Lätt

Sårdjup

Ytligt Djupt

Infektionsfas

Infektionsprevention Infektionsbehandling

Sårtyp

Rent Koloniserat/infekterat Ytligt Kavitet Fistel Torrt/fibrinöst

Bruksanvisning

play Sorbact Gel dressing product, how to use, video preview Se film
Tweezers hold a compress on a blurred background.

Steg 1

Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.

Showing Sorbact Gel Dressing product range. 5 different sizes and shapes

Steg 2

Välj lämplig förbandsstorlek för såret.

Two illustrated hands opening a Sorbact gel dressing package.

Steg 3

Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.

An illustrated scissors on a blurred background.

Steg 4

Använd aseptisk teknik om förbandet klipps. Kassera öppnade och oanvända förband.

Two illustrated hands putting on Sorbact gel dressing on a leg.

Steg 5

Applicera förbandet. Se till att förbandet kommer i direktkontakt med hela sårytan. Förbandet bör inte överlappa den omgivande huden.

An illustrated hand applaying sorbact gel dressing onto a wound.

Steg 6

Vid kaviteter och fistlar ska alltid en del av förbandet sticka ut så att det lätt kan avlägsnas.

Two illustrated hands putting on Sorbact gel dressing on a leg.

Steg 7

Applicera ett lämpligt sekundärförband.

Illustration of changing a sorbact dressing with a blurred wound in the background.

Steg 8

Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt på sårets och den omgivande hudens tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.

Sjukvårdspersonal har ansvar för att produkten används i enlighet med tillverkarens bruksanvisning.

Produktsortiment

Storlek St./frp. Art. nr.
7,5 x 7,5 cm 10 98136
7,5 x 15 cm 10 98137
3 x 15 cm 10 98139
15 x 20 cm 5 98180
20 x 25 cm 5 98181

Dokumentation

Studier

  • Stephen-Haynes J, Leak K, et al. 2010 Cutimed® Siltec foam and Cutimed® Sorbact® gel dressings: a clinical audit
    Wounds UK. 6(1):130-136
  • Choi JS, Lee JH, et al. 2015 Hydrogel-impregnated dressings for graft fixation: A case series
    J Wound Care. 24(7):326-328

Bruksanvisning

Information på bipacksedel

Vad är en bipacksedel?
En bipacksedel är ett officiellt dokument som sammanfattande beskriver en medicinteknisk produkts egenskaper, hur det verkar och hur det skall användas. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar använda produkten.

Varför ser inte bipacksedeln i förpackningen likadan ut som den på hemsidan?
När en bipacksedel skrivs om dröjer det en tid innan alla gamla förpackningar hunnit ta slut på lager och ersatts med nya. På hemsidan publiceras däremot den nya bipacksedeln omedelbart, så här kan du vara säker på att du alltid hittar den senaste informationen om din produkt.

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.