Sorbact® Absorption Dressing

Bakterie- och svampbindande sårförband

Minskar den mikrobiella belastningen i måttligt till rikligt vätskande sår

Sorbact® Absorption Dressing är ett bakterie- och svampbindande sårförband, baserad på Sorbact® Technology, för måttligt till rikligt vätskande sår. Sorbact® Absorption Dressing absorberar och håller kvar sårvätska, vilket minskar risken för maceration. Förbandet kan användas vid kompressionsbehandling.

Avsedd användning

Sorbact® Absorption Dressing är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade sår med måttliga till rikliga vätskemängder, såsom operationssår, traumasår, trycksår, diabetessår samt fot- och bensår.

Mängd sårvätska

Måttligt Rikligt

Sårdjup

Ytligt

Infektionsfas

Infektionsprevention Infektionsbehandling

Sårtyp

Rent Koloniserat/infekterat Ytligt

Bruksanvisning

play Sorbact Absorption Dressing product, how to use, video preview Se film
Tweezers hold a compress on a blurred background.

Steg 1

Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.

Showing Sorbact Absorption Dressing product range. 3 different sizes and shapes.

Steg 2

Välj lämplig förbandsstorlek för såret. Förbandet bör överlappa sårkanterna med minst 2 cm.

Two illustrated hands instructing how to open a Sorbact superabsorbent dressing package.

Steg 3

Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.

An illustration of Sorbact absorption dressing over a wound.

Steg 4

Applicera förbandet. Se till att den gröna kontaktytan kommer i direktkontakt med hela sårytan.

An illustrated leg and a hand holding a dressing around its ankle.

Steg 5

Applicera lämplig förbandsfixering.

Illustration of changing a sorbact dressing with a blurred wound in the background.

Steg 6

Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.

Sjukvårdspersonal har ansvar för att produkten används i enlighet med tillverkarens bruksanvisning.

Produktsortiment

Storlek St./frp. Art. nr.
7 x 9 cm 20 98224
10 x 10 cm 20 98222
10 x 20 cm 10 98223

Dokumentation

Studier

  • Hampton S. 2007 An evaluation of the efficacy of Cutimed Sorbact in different types of non-healing wounds
    Wounds UK. 3(4):113-119
  • Kammerlander G, Locher E, et al. 2008 An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management
    Wounds UK. 4(2):10-18

Bruksanvisning

Information på bipacksedel

Vad är en bipacksedel?
En bipacksedel är ett officiellt dokument som sammanfattande beskriver en medicinteknisk produkts egenskaper, hur det verkar och hur det skall användas. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar använda produkten.

Varför ser inte bipacksedeln i förpackningen likadan ut som den på hemsidan?
När en bipacksedel skrivs om dröjer det en tid innan alla gamla förpackningar hunnit ta slut på lager och ersatts med nya. På hemsidan publiceras däremot den nya bipacksedeln omedelbart, så här kan du vara säker på att du alltid hittar den senaste informationen om din produkt.

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.