Antibiotikaresistens

Låt oss vara ärliga,
vi är alltför beroende av antibiotika

Antibiotika har förändrat arbetet inom sjukvården och räddat miljontals liv. Vi är nu i snabb takt på väg mot en postantibiotisk era där vanliga infektioner och mindre skador återigen kan vara dödliga. Uppskattningsvis dör redan 700 000 människor varje år till följd av antibiotikaresistens, detta ses som ett av de största hoten mot hälsa globalt.1, 2 Redan nu hamnar läkare i situationer där det inte finns effektiva behandlingar att tillgå på grund av resistenta bakterier. Ett nytt sätt att hantera infektioner och deras följdeffekter krävs.

Minst 30 % av antibiotika som ordineras i öppenvården är onödig3

Samtidigt som antibiotika har räddat otaliga liv världen över har dess överanvändning i vissa fall lett till en ökad antimikrobiell resistens. År 2050 förutspås antimikrobiell resistens orsaka 10 miljoner årliga dödsfall världen över.3 För att förhindra spridning av antimikrobiellt resistenta bakterier krävs en betydande minskning av antibiotika inom sårbehandling.4 För att uppnå effektivitet mot antimikrobiell resistens måste åtgärder vidtas inom alla nivåer av sårvård, från specialister till sköterskor.

Infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier är svårare att behandla och leder till högre medicinska kostnader, längre sjukhusvistelser och ökad dödlighet. Genom att bromsa mikroberna kan infektioner förhindras och därmed minskas behovet av antibiotika.5

illustration showing a wound, Sorbact Superabsorbent and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface

Varför Sorbact®?

Baserat på naturliga processer och fysiska interaktioner avlägsnar Sorbact® bakterier genom att irreversibelt binda dem till sin yta, vilket minskar den mikrobiella belastningen och underlättar sårläkningen. Med denna verkningsmekanism kan Sorbact® minska användandet av antibiotika och bidra till behandlingen och förebyggandet av sårinfektioner.6 Resistens uppstår sannolikt inte vid bindning av mikroorganismer.

Läs mer

Referenser

1.WHO. 2016. Stop antimicrobial resistance now. World Health Organization. link
2.WHO. 2020. Antibiotic resistance. World Health Organization. Fact sheet.link
3.O’Neill J. 2016. Tackling drug-resistant infections globally: Final report and recommendations. Review on Antimicrobial Resistance.link
4.Lipsky BA, Dryden M, et al. 2016. Antimicrobial stewardship in wound care: a Position Paper from the British Society for Antimicrobial Chemotherapy and European Wound Management Association. J Antimicrob Chemother. 71(11):3026-3035.link
5.International Wound Infection Institute (IWII). 2016. Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016.link
6.Chadwick P and Ousey K. 2019. Bacterial-binding dressings in the management of wound healing and infection prevention: a narrative review. J Wound Care. 28(6):370-382.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.