Sorbact®-förband har hög antibakteriell aktivitet mot de WHO-prioriterade bakterierna

Datum:12 jul 2022

Sorbact®-förband har hög antibakteriell aktivitet mot de WHO-prioriterade bakterierna1 och kan antas utöva positiva effekter för att kontrollera sårets mikrobiella belastning, vilket minskar det totala behovet av antibiotika, utan att använda antimikrobiella substanser. Mer om dessa in vitro-studieresultat om den antimikrobiella effekten av DACC™-belagda sårförband, i julinumret av Journal of Wound Care.

 

Läs artikeln här

Referenser

1.Husmark J, Morgner B, et al. 2022. Antimicrobial effects of bacterial binding to a dialkylcarbamoyl chloride-coated wound dressing: an in vitro study. J Wound Care. 31(7).link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.