Sorbact® Round Swab

Bakterie- och svampbindande sårförband

För mindre kaviteter som sårfyllare

Sorbact® Round Swab är ett bakterie- och svampbindande sårförband, baserad på Sorbact® Technology. Det är lämpligt för mindre kaviteter. Förbandet är format till en rundtork och hålls ihop av en silikonring.

Avsedd användning

Sorbact® Round Swab är lämplig som sårfyllare vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade vätskande sår, såsom mindre kaviteter.

Sårdjup

Djupt

Infektionsfas

Infektionsprevention Infektionsbehandling

Sårtyp

Rent Koloniserat/infekterat Kavitet

Bruksanvisning

Tweezers hold a compress on a blurred background.

Steg 1

Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.

Two illustrated hands instructing how to open a Sorbact round swab package.

Steg 2

Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.

Illustration of Sorbact round swab in a wound on a body.

Steg 3

I kaviteter, applicera förbandet så att det har direktkontakt med hela sårytan.

Illustration of Sorbact Foam Gentle Borderround dressing on a body.

Steg 4

Applicera ett lämpligt sekundärförband.

Illustration of changing a sorbact dressing with a blurred wound in the background.

Steg 5

Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.

Sjukvårdspersonal har ansvar för att produkten används i enlighet med tillverkarens bruksanvisning.

Produktsortiment

Storlek St./frp. Art. nr.
Diameter 3 cm 70 (5 x 14) 98126

Dokumentation

Bruksanvisning

Information på bipacksedel

Vad är en bipacksedel?
En bipacksedel är ett officiellt dokument som sammanfattande beskriver en medicinteknisk produkts egenskaper, hur det verkar och hur det skall användas. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar använda produkten.

Varför ser inte bipacksedeln i förpackningen likadan ut som den på hemsidan?
När en bipacksedel skrivs om dröjer det en tid innan alla gamla förpackningar hunnit ta slut på lager och ersatts med nya. På hemsidan publiceras däremot den nya bipacksedeln omedelbart, så här kan du vara säker på att du alltid hittar den senaste informationen om din produkt.

Studier

  • An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management

    Kammerlander G et al. 2008
    Wounds UK. 4(2):10-18.
  • Clinical evaluation of Sorbact in the treatment of infected pressure sores

    Mussi C & Salvioli G. 2004
    Acta Vulnologica. 2(1-2):9-11.

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.