Sorbact® Ribbon Gauze

Bakterie- och svampbindande tamponad

Minskar den mikrobiella belastningen i sårhålor och fistlar

Sorbact® Ribbon Gauze är ett bakterie- och svampbindande sårförband, baserad på Sorbact® Technology, som lämpar sig för kaviteter och fistlar. Den är lämplig som sårfyllare och låter även sårvätska passera igenom till ett sekundärförband. Förbandet bidrar till att minska lukt och smärta och kan förbättra sårläkning. Kan även användas vid svampinfektion (intertrigo) i hudveck.

Avsedd användning

Sorbact® Ribbon Gauze är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade vätskande sår såsom kaviteter och fistlar. Sorbact® Ribbon Gauze är också avsedd för användning vid svampinfektioner (intertrigo) i hudveck.

Läs mer om svampinfektion i hudveck

Sårdjup

Ytligt Djupt

Infektionsfas

Infektionsbehandling Infektionsprevention

Sårtyp

Rent Koloniserat/infekterat Ytligt Kavitet Fistel

Bruksanvisning

play Sorbact Ribbon Gauze product, how to use, video preview Se film
Tweezers hold a compress on a blurred background.

Steg 1

Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.

Showing Sorbact Ribbon Gauze product range. 3 different sizes and shapes.

Steg 2

Välj lämplig förbandsstorlek för såret. Förbandet får överlappa sårkanterna om det behövs.

Two illustrated hands instructing how to open a Sorbact ribbon gauze package.

Steg 3

Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.

An illustrated scissors on a blurred background.

Steg 4

Om förbandet klipps ska det klippas tvärs över med aseptisk teknik. Kassera öppnade och oanvända förband.

Two illustrated hands showing how to apply Sorbact ribbon gauze in a wound.

Steg 5

Applicera förbandet. Se till att förbandet kommer i direktkontakt med hela sårytan.

Two illustrated hands showing how to apply Sorbact ribbon gauze in a wound.

Steg 6

Klä/fyll kaviteten eller fisteln. Undvik att packa tätt. Lämna alltid en del av förbandet utanför såret så att det lätt kan avlägsnas. Om förbandet klipps rekommenderas att den kapade änden lämnas utanför kaviteten eller fisteln för att undvika kvarvarande trådar i såret.

Illustration of Sorbact dressing on a body.

Steg 7

Applicera ett lämpligt sekundärförband.

Illustration of changing a sorbact dressing with a blurred wound in the background.

Steg 8

Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.

Sjukvårdspersonal har ansvar för att produkten används i enlighet med tillverkarens bruksanvisning.

Produktsortiment

Storlek St./frp. Art. nr.
1 x 50 cm 20 98118
2 x 50 cm 20 98121
5 x 200 cm 10 98120
10 x 200 cm 10 98119

Dokumentation

Studier

  • Kammerlander G, Locher E, et al. 2008 An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management
    Wounds UK. 4(2):10-18
  • Romain B, Mielcarek M, et al. 2020 Dialkylcarbamoyl chloride-coated versus alginate dressings after pilonidal sinus excision: a randomized clinical trial (SORKYSA study)
    BJS Open. 4(2):225-231

Bruksanvisning

Information på bipacksedel

Vad är en bipacksedel?
En bipacksedel är ett officiellt dokument som sammanfattande beskriver en medicinteknisk produkts egenskaper, hur det verkar och hur det skall användas. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar använda produkten.

Varför ser inte bipacksedeln i förpackningen likadan ut som den på hemsidan?
När en bipacksedel skrivs om dröjer det en tid innan alla gamla förpackningar hunnit ta slut på lager och ersatts med nya. På hemsidan publiceras däremot den nya bipacksedeln omedelbart, så här kan du vara säker på att du alltid hittar den senaste informationen om din produkt.

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.