Sorbact® Foam Gentle Border

Bakterie- och svampbindande skumförband med mjuka silikonkanter

Ett skonsamt allt-i-ett förband som minskar den mikrobiella belastningen

Sorbact® Foam Gentle Border är ett bakterie- och svampbindande sårförband, baserad på Sorbact® Technology, för måttligt vätskande sår. Sorbact® Foam Gentle Border absorberar och håller kvar sårvätska, vilket minskar risken för maceration samt möjliggör en fuktig sårmiljö. Ett förband med mjuka, självhäftande silikonkanter som möjliggör atraumatiska förbandsbyten. Duschsäker och semipermeabel film.

 • Illustration of Sorbact foam gentle border dressing layers in detail.
  Lagerdetaljer
  Illustration of Sorbact foam gentle border dressing layers in detail.
  1. Duschbar yta som andas, film som skyddar mot yttre kontamination samtidigt som den tillåter fukt att avdunsta
  2. Hudvänlig fästkant av mjuk silikon för skonsamt förbandsbyte. Kan lyftas och justeras utan att häftförmågan försämras
  3. Absorberar och behåller sårvätska för att minska risken för maceration
  4. Sorbact® sårkontaktlager för att minska den mikrobiella belastningen

Avsedd användning

Sorbact® Foam Gentle Border är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade sår med måttliga vätskemängder, såsom operationssår, traumasår, trycksår, diabetessår samt fot- och bensår.

Mängd sårvätska

Måttligt

Sårdjup

Ytligt

Infektionsfas

Infektionsbehandling Infektionsprevention

Sårtyp

Kirurgiska snitt Rent Koloniserat/infekterat Ytligt

Bruksanvisning

play Sorbact Foam Gentle Border product, how to use, video preview Se film
Tweezers hold a compress on a blurred background.

Steg 1

Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis. Se till att omgivande hud är ren och torr.

Showing Sorbact Foam Gentle Border product range. 3 different sizes and shapes.

Steg 2

Välj lämplig förbandsstorlek för såret. Förbandet ska överlappa såret med minst 1 cm för att minska risken för maceration.

Two illustrated hands opening a Sorbact foam gentle border dressing.

Steg 3

Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.

Two illustrated hands opening a Sorbact foam gentle border dressing.

Steg 4

Ta bort skyddsfilmen från sårkontaktytan.

Two illustrated hands that instruct how to put on Sorbact foam gentle border on a leg.

Steg 5

Applicera förbandet. Sträck inte förbandet. Se till att den gröna sidan av förbandet kommer i direktkontakt med hela sårytan.

Two illustrated hands putting on Sorbact foam gentle border on a leg.

Steg 6

Tryck lätt på kanterna mot den omgivande huden. Om nödvändigt kan förbandet justeras och återappliceras.

Illustration of changing a sorbact dressing with a blurred wound in the background.

Steg 7

Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.

Sjukvårdspersonal har ansvar för att produkten används i enlighet med tillverkarens bruksanvisning.

Produktsortiment

Storlek Pad-storlek St./frp. Art. nr.
7,5 x 7,5 cm 3,5 x 3,5 cm 10 98531
10 x 10 cm 5 x 5 cm 10 98532
15 x 15 cm 10,5 x 10,5 cm 10 98533

Dokumentation

Bruksanvisning

Information på bipacksedel

Vad är en bipacksedel?
En bipacksedel är ett officiellt dokument som sammanfattande beskriver en medicinteknisk produkts egenskaper, hur det verkar och hur det skall användas. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar använda produkten.

Varför ser inte bipacksedeln i förpackningen likadan ut som den på hemsidan?
När en bipacksedel skrivs om dröjer det en tid innan alla gamla förpackningar hunnit ta slut på lager och ersatts med nya. På hemsidan publiceras däremot den nya bipacksedeln omedelbart, så här kan du vara säker på att du alltid hittar den senaste informationen om din produkt.

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.