Om ABIGO Medical

ABIGO Medical är ett svenskt företag inom medicinteknik med fokus på att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom avancerad sårbehandling som hjälper patienter i fler än 65 länder. I Norden erbjuder vi också specialnäringar för komjölksallergi för spädbarn.

ABIGO Medical grundades 1989 och är sedan 2021 ett helägt dotterbolag till Essity.

Besök Abigo.se
illustration showing skin, Sorbact Ribbon Gauze and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot den globala folkhälsan.
Uppskattningsvis dör 700 000 människor varje år till följd av antibiotikaresistens.1, 2 Redan nu hamnar läkare i situationer där det inte finns effektiva behandlingar att tillgå på grund av resistenta bakterier. Ett nytt sätt att hantera infektioner och deras följdeffekter krävs, ett område som är viktigt i ABIGOs FoU-program.

Vår FoU fokuserar på unika lösningar som utnyttjar kunskap om naturliga processer och fysiska samspel där det inte behövs kemiska ämnen eller kirurgiska ingrepp. Ambitionen är att vara en ledande aktör inom detta område.

Läs mer

Referenser

1.WHO. 2016. Stop antimicrobial resistance now. World Health Organization.link
2.WHO. 2020. Antibiotic resistance. World Health Organization.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.