Den tredje upplagan av Wound Infection in Clinical Practice-vägledningen är här

Datum:19 apr 2022

International Wound Infection Institute (IWII) har lanserat den tredje upplagan av deras vägledning Wound Infection in Clinical Practice. Förebyggande och hantering av infektioner är en global brådskande fråga på grund av det ökande hotet om antimikrobiell resistens och behovet av praxisramverk som bygger på Antimicrobial Stewardship-principer. Ny information om infektion och biofilm ingår också i vägledningen.

Detta viktiga konsensusdokument ger praktisk information baserad på den senaste kunskapen om vetenskapen och kliniska tillämpningar angående sårinfektion.

Terry Swanson och Karen Ousey, medordförande för IWII, sa: ”Detta är den tredje upplagan av IWII Wound Infection Guidelines och har utvecklats för att ge HCPs globalt kunskap för att effektivt förebygga, identifiera och hantera sårinfektion med stöd av aktuellt bevisbaserad litteratur. Wound Infection Continuum har uppdaterats, vilket ger hälsovårdare en visuell representation av strategier för förebyggande, identifiering och hantering.”

Finns att ladda ner gratis från IWII och Wounds International.
Andra versioner av IWII-WIC finns också tillgängliga från IWII-webbplatsen, inklusive förenklade versioner för patient- och/eller studentundervisning.

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.