Kalkylator

Beräkna det potentiella värdet av att förhindra postoperativa sårinfektioner

Postoperativa sårinfektioner har blivit ett stort folkhälsoproblem eftersom de bidrar till omfattande sjuklighet, dödlighet och ekonomiska kostnader. En postoperativ sårinfektion beräknas förlänga en patients sjukhusvistelse med cirka 3–21 dagar. Detta leder till ytterligare behandlingskostnader på mellan 900 € och 7 300 €1, beroende på typen av ingrepp och infektionens omfattning.2, 1

färre postoperativa sårinfektioner fler postoperativa sårinfektioner kostnadsökning för postoperativa sårinfektioner kostnadsbesparingar för postoperativa sårinfektioner

Uppskatta kostnaden för postoperativa sårinfektioner

Antal ingrepp per period

Nuvarande incidens av postoperativa sårinfektioner

Potentiell incidens av postoperativa sårinfektioner

Välj ett lägre värde än nuvarande insidens

Genomsnittlig kostnad för en postoperativ sårinfektion

Kostnaden för förband (för att skydda och förhindra infektion) ingår inte i beräkningen. Denna utgör ofta endast en liten del av den totala kostnaden.

Nuvarande
Potentiella

antalet postoperativa sårinfektioner

färre postoperativa sårinfektioner

Nuvarande
Potentiella

totala kostnaden

kostnadsbesparingar för postoperativa sårinfektioner

Lägg till antal ingrepp per period

En period avses ofta vara ett år när det gäller sjukhus, region eller land.

Nuvarande incidens av postoperativa sårinfektioner

Incidensen (andelen % av nya postoperativa sårinfektioner inom en tidsperiod) efter ett kejsarsnitt varierar mellan 3 % till 15 %1, där motsvarande andel är 10–15 % efter vaskulär kirurgi, med en ökning på upp till 30 % i studier där postoperativa sårinfektioner övervakats specifikt.2,3


1.Saeed KBM, Greene RA, et al. 2017. Incidence of surgical site infection following caesarean section: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 7:e013037. link

2.Matatov T, Reddy KN, et al. 2013. Experience with a new negative pressure incision management system in prevention of groin wound infection in vascular surgery patients. J Vasc Surg. 57(3):791-795. link

3.Turtiainen J, Saimanen EIT, et al. 2012. Effect of triclosan-coated sutures on the incidence of surgical wound infection after lower limb revascularization surgery: a randomized controlled trial. World J Surg. 36(10):2528-2534. link

Potentiell incidens av postoperativa sårinfektioner

Den potentiella incidensen är den förväntade incidensen efter att en förändring har införts som påverkar den nuvarande incidensen.

Genomsnittlig kostnad för en postoperativ sårinfektion

Den genomsnittliga kostnaden för att behandla en postoperativ sårinfektion är cirka 4 400 € beräknat enligt 2017 års priser.1,2 Den huvudsakliga kostnadsfaktorn är förlängd sjukhusvistelse. Ungefärliga merkostnader som kan tillskrivas postoperativa sårinfektioner varierar mellan 900 € och 7300 € beroende på typ av ingrepp och infektionens omfattning.3

Den totala kostnaden för postoperativa sårinfektioner = antalet postoperativa sårinfektioner multiplicerat med den genomsnittliga kostnaden för en postoperativ sårinfektion


1.Jenks PJ, Laurent M, et al. 2014. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect. 86(1):24-33.link

2.Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.link

3.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.